Thứ năm, 10:37:50 24/09/2021
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE ĐOÀN KHOA NÔNG NGHIỆP!

Đăng nhập thành viên

Hoạt động

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 5


Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5772

Trang chủ » Đăng ký trực tuyến » Đăng ký đại hội Chi đoàn

STT Ngày đại hội Chi đoàn Thời gian Địa điểm
1 4/10/2019 (1)

BVTV K42 A3

18 giờ P. 107/KNN
2 3/10/2019 (2)

BVTV K43 A3

18 giờ P. 109/KNN
3 3/10/2019 (1)

CN K43A2

18 giờ P. 106/KNN
4 23/9/2019 (2)

giờ
5 18/9/2019 (1)

giờ
6 28/9/2019 (2)

CNSTH K44

18 giờ P. 109/KNN
7 02/10/2019 (2)

CNRHQ&CQ K43

16 giờ P. 107/KNN
8 02/10/2019 (1)

BVTV K42 A1

17 giờ P. 110/KNN
9 01/10/2019 (2)

TY K43 A1

18 giờ P. 109/KNN
10 01/10/2019 (1)

NH K42 A1

18 giờ P. 107/KNN
11 14/9/2019(2)

giờ
12 15/9/2019 (Sáng 1)

CNSTH K44

7 giờ P. 109/KNN
13 21/9/2019 (2)

DTY K43A1

18 giờ khác.......
14 24/9/2019(1)

CNGCT K44

18 giờ P. 109/KNN
15 11/9/2019

giờ
16 9/9/2019 (1)

giờ
17 19/9/2019 (1)

CNSTH K42 A1

17 giờ P. 108/KNN
18 8/9/2019 (Tối 1)

NH K43 A1

17 giờ khác.......
19 29/9/2019 (Chiều 1)

KHCT K42 A1

17 giờ P. 109/KNN
20 11/9/2019 (2)

NH K43 A1

7 giờ P. 108/KNN
21 8/9/2019 (Tối 2)

giờ
22 15/9/2019 (Tối 2)

CN K44A2

18 giờ P. 108/KNN
23 29/9/2019 (Tối 1)

BVTV K44A1

18 giờ P. 107/KNN
24 22/9/2019 (Chiều 2)

BVTV K44A3

14 giờ P. 107/KNN
25 22/9/2019 (Sáng 2)

DTY K44

8 giờ P. 108/KNN
26 27/9/2019 (2)

CNTY K42 A2

18 giờ P. 107/KNN
27 25/9/2019 (2)

TY K44 A2

18 giờ P. 109/KNN
28 21/9/2019 (1)

TY K42A1

18 giờ P. 107/KNN
29 29/9/2019 (Tối 2)

CNTP K44A3

7 giờ P. 107/KNN
30 22/9/2019 (Tối 2)

khct k43 a1

17 giờ P. 109/KNN
31 22/9/2019 (Tối 1)

KHCT K44 A1

18 giờ P. 109/KNN
32 15/9/2019 (Tối 1)

NH K43 A2

18 giờ P. 108/KNN
33 30/9/2019 (2)

CNSTH K43

17 giờ P. 107/KNN
34 30/9/2019 (1)

BVTV K42 A2

18 giờ P. 108/KNN
35 29/9/2019 (Chiều 2)

CN K43A2

17 giờ P. 106/KNN
36 29/9/2019 (Sáng 2)

CNGCT K42

8 giờ P. 111/KNN
37 29/9/2019 (Sáng 1)

CN K43 A1

8 giờ P. 107/KNN
38 28/9/2019 (1)

CNGCTK43

18 giờ P. 111/KNN
39 27/9/2019 (1)

KHCT K42 A2

18 giờ P. 107/KNN
40 26/9/2019 (2)

CNRHQ@CQ K44A1

7 giờ khác.......
41 26/9/2019 (1)

CNTP K44A3

18 giờ P. 107/KNN
42 25/9/2019 (1)

KHCT K44 A2

18 giờ P. 107/KNN
43 24/9/2019 (2)

BVTV K44A2

18 giờ khác.......
44 23/9/2019 (1)

SHƯD K42

18 giờ P. 107/KNN
45 22/9/2019 (Chiều 1)

CNTP K44 A1

17 giờ P. 107/KNN
46 22/9/2019 (Sáng 1)

NH K44 A1

18 giờ P. 107/KNN
47 20/9/2019 (2)

KHD K43

18 giờ khác.......
48 20/9/2019 (1)

CNTP K44A2

18 giờ P. 107/KNN
49 19/9/2019 (2)

CNTY K42 A1

18 giờ P. 107/KNN
50 18/9/2019 (2)

TY K44 A1

18 giờ P. 107/KNN
51 17/9/2019 (2)

TY K43A3

18 giờ P. 107/KNN
52 17/9/2019 (1)

KHĐ K42 A1

18 giờ khác.......
53 16/9/2019 (2)

DTY K42A1

18 giờ P. 101/KNN
54 16/9/2019 (1)

KHCT K43 A2

18 giờ P. 108/KNN
55 15/9/2019 (Chiều 2)

SHƯD K44

14 giờ P. 107/KNN
56 15/9/2019 (Chiều 1)

CNRHQ & CQ K42

14 giờ P. 107/KNN
57 15/9/2019 (Sáng 2)

CNTP K44 CLC

8 giờ P. 107/KNN
58 14/9/2019 (1)

SHƯD K43 A1

18 giờ P. 107/KNN
59 13/9/2019 (2)

TY K42 A2

18 giờ P. 108/KNN
60 13/9/2019 (1)

KHCT K43 A3

18 giờ P. 107/KNN
61 12/9/2019 (2)

CNTP K42 A1

18 giờ P. 109/KNN
62 12/9/2019 (1)

CNTP K42A3

18 giờ P. 108/KNN
63 10/9/2019 (2)

BVTV K43 A1

18 giờ P. 109/KNN
64 10/9/2019 (1)

CNTP K43 A2

18 giờ P. 107/KNN
65 9/9/2019 (2)

TY K44A3

18 giờ P. 107/KNN
66 8/9/2019 (Chiều 2)

CNTP K42 A2

15 giờ P. 107/KNN
67 8/9/2019 (Chiều 1)

CNTP K42A4

13 giờ P. 107/KNN
68 8/9/2019 (Sáng 2)

giờ
69 8/9/2019 (Sáng 1)

TY K43 A2

8 giờ P. 107/KNN
70 7/9/2019 (2)

CNSTH K42 A1

14 giờ P. 107/KNN
71 7/9/2019 (1)

CNTP K44A4

17 giờ P. 107/KNN
72 6/9/2019 (2)

giờ
73 6/9/2019 (1)

giờ
74 5/9/2019 (2)

giờ
75 5/9/2019 (1)

giờ
76 4/9/2019 (2)

giờ
77 4/9/2019 (1)

BVTV K43 A2

17 giờ P. 107/KNN
78 3/9/2019 (2)

giờ
79 3/9/2019 (1)

giờ
80 31/8/2019 (2)

giờ
81 31/8/2019 (1)

giờ
82 30/8/2019 (2)

giờ
83 30/8/2019 (1)

giờ
84 29/8/2019 (2)

giờ
85 29/8/2019 (1)

giờ
86 28/8/2019 (2)

giờ
87 28/8/2019 (1)

giờ
88 27/8/2019 (2)

giờ
89 27/8/2019 (1)

CNTY K42 A2

18 giờ P. 107/KNN